16 มกราคม 2560 วันครู “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”

 

วันที่ 16 มกราคม 2560  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันครู “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

วันครู 2 วันครู 3 วันครู 4 วันครู 5 วันครู 6 วันครู 7 วันครู 8 วันครู 9 วันครู 10 วันครู1