โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษา สกสค. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.จังหวัดสมุทรปราการ
ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้แทนสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ

Image 3