โครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 1 และ 2 ประชุมชี้แจงโครงการลดภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล ให้กับสมาชิกที่สนใจ  ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 126 พบ 59 3 26 พบ 59 4 26 พบ 59 8 26 พย 59 4 26 พย 59 5 26 พย 59 6 26 พย 59 7 26 พย 59 8 26 พย 59 9 26พย59 1 26พย59 2