แนวปฎิบัติโครงการลดภาระหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 10 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม กับ ธนาคารออมสิน หัวข้อเรื่อง แนวปฎิบัติโครงการลดภาระหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมคุรุสภา

10 กย 1 10 กย 2 10 กย 3 10 กย 4ลดภาระ