เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

 

  • ภาพในหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    เนืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70ปี
  • วันที่ 9 มิถุนายน 2559    
  • “ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” 
  • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  •     ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่            สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ