เตรียมพร้อมรับการประเมิน

 

วันที่14 มิถุนายน 2559
 ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัด ประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมรับการประเมิน ผอ.สกสค.จังหวัด

   ประชุม13 มิย59 1

ประชุม จนท 1 31 พค.59 ประชุม 13 มิย 4    ประชุม 13 มิย 3