เกษียณอายุที่ปรึกษา คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559  นางสาวฐิติรัตน์ ดีสุคนธ์ พร้อมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการพัฒนาชีวิตครู จ.สมุทรปราการ เลี้ยงขอบคุณกรรมการที่ปรึกษา ท่าน ผอ.ชลิต เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.สป.1 เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ขอขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆ ที่ท่านมอบให้กับพวกเราชาว สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยดีเสมอมา

ชลิต 1 ชลิต 2 ชลิต 3 ชลิต 4 ชลิต 5 ชลิต 6 ชลิต 7 ชลิต 8