เกษียณอายุข้าราชการครู ประจำปี 2559

นางสาวฐิติรัตน์ ดีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเชิญไปร่วมงานเกษียณอายุข้าราชการครู ประจำปี 2559  ตามที่หน่วยงานต่างๆ  พร้อมมอบของที่ระลึก องค์พระพฤหัสบดี ให้กับข้าราชการครูที่เกษียณอายุ

ก 7 ก 8 ก 6 ก 4 กา1 กา 9 กา 8 กา 7 กา 6 กา 4 กา 3 กา 2 กา 6 กา 5 กา 3 กา 2 กา 1 กา 4 ก 2 ก 1