หักผ่านบัญชีเดือนพฤศจิกายน 2559

เรียนสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.โปรดทราบ

ธนาคารกรุงไทยจะทำการหักเงินเพื่อชำระค่าช.พ.ค.-ช.พ.ส.ในวันที่ 30 พย.59
สมาชิกโปรดสำรองเงินในบัญชีให้เพียงพอ ล่วงหน้าก่อน 1 วันนะคะ

พย.ชพค