หักผ่านบัญชีเดือนกุมภาพันธ์ 60 (หักไม่ได้)

 

เรียนท่านสมาชิก
กรุณาติดต่อชำระเงินได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ
มือถือ 0626040651   02-1305728

หัก 1 หัก 2 หัก 3