หักผ่านบัญชีเดือนกรกฎาคม 2560

รายชื่อสมาชิก ชพค.-ชพส.ชำระเงินสงเคราะห์โดยการหักผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ไม่สามารถหักได้งวดเดือนกรกฎาคม 2560  ขอให้สมาชิกติดต่อ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรักษาสิทธิสมาชิก  โทร 02-1305728  062-6040651

mail 1 mail 2