หักผ่านบัญชีกรุงไทย งวดประจำเดือน สิงหาคม 2559

ธนาคารกรุงไทย จะทำการหักชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค-ช.พ.ส
งวดประจำเดือนสิงหาคม 2559  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

หักผ่าน

สมาชิกโปรดสำรองเงินล่วงหน้า  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นะคะ