สวัสดีปีใหม่ 2561

 

วันที่ 3 มกราคม 2561  นส.ปุณณิญากร ฤทธิ์ช่วยรอด รักษาการผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ปีใหม่ 3