สวัสดีปีใหม่ 2561

 

วันที่ 8 มกราคม 2561   นส.ปุณณิญากร ฤทธิ์ช่วยรอด รักษาการผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่  สวัสดีปีใหม่และขอพรจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 เขต 2 และท่านผู้อำนวยการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ      ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯปีใหม่ 2