สวัสดีปีใหม่ 2561

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ขอขอบพระคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนทรงวิทยา โรงเรียนเทพดรุณ และโรงเรียนอาษาวิทยา มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ปีใหม่ 1ปีใหม่ 1