สำนักงานสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมงานทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ใส่บาตร