วันเกียรติยศเกษียณอายุราชการครู ปี 2559

วันที่ 14 กันยายน 2559  ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันเกียรติยศเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สป.2  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุจำนวน 73 ราย โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  นายธนู บุญเลิศ  เป็นประธานในพิธี    ณ  หอประชุม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 

ก 3            ก 8   ก 6            ก 5                     ก 2        ก 1