วันครูครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” วันครู 16 มกราคม 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

วันครู 3 วันครู 4 วันครู 5 วันครู 6 วันครู 7 วันครู 8 วันครู 9 วันครู 10