ร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมครูอาวุโสและผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวและรับฟังปัญหา

24 พย 59 1 24 พย 59 2 24 พย 59 3 24 พย 59 4