ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559  ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง                รัชกาลที่ 9 ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

1 ธค 6 1 ธค 7 1 ธค 5 1 ธค 8 1 ธค 4 1 ธค 3