ร่วมกิจกรรม ประชุมครูอาวุโสสมุทรปราการ

      วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์งาน ชพค.-ชพส.กับชมรมครูอาวุโส จังหวัดสมุทรปราการ  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ประชุม 22 กค 1 ประชุม 22 กค 2 ประชุม 22 กค ประชุม 22 กค 4 ประชุม 22 กค.5