รายชื่อสมาชิก ที่ธนาคารกรุงไทยไม่สามารถหักชำระเงิน ชพค.-ชพส.งวดเดือนกันยายน 59 ได้

สมาชิกที่ธนาคารไม่สามารถตัดบัญชีชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ชพค.-ชพส.งวดเดือนกย.59  ได้  กรุณาติดต่อชำระเงินได้ที่ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ  การค้างชำระเกิน 3 เดือน อาจเป็นผลให้ท่านหมดสิทธิการเป็นสมาชิก ต่อไปได้  ขอบคุณค่ะ
1212 1212