รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 4 สิงหาคม 2559     จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่ง  ซึ่งจัดขึ้นทุกจังหวัดเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติวันที่ 7 สิงหาคมนี้  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

2323

 

 

ออกเสียง 3

 

ออกเสียง 4 ออกเสียง 5 ออกเสียง ออกเสียง1