มุทิตาจิต เจ้าหน้าที่ สกสค.ภาคกลาง

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559  ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน ความทรงจำแสนล้ำค่า อำลาอย่างภาคภูมิ  มุทิตาจิตเจ้าหน้าที่ สกสค.ภาคกลางที่เกษียณอายุและลาออก  ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท  จังหวัดสมุทรสงคราม

กลาง 11 กลาง 10 กลาง 9 กลาง 8 กลาง 7 กลาง 6 กลาง 5 กลาง 4