พิธีเปิด สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 25 สิงหาคม 2559  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิด สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี  โดยท่านประธานที่ปรึกษาฯ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ  เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ

สิง 3 สิง 6