ผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี 2560

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน เชิด 1 เชิด 2 เชิด 3 เชิด 4 เชิด 6 เชิด5