ผอ.สกสค.จังหวัดร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ภาคเช้า  ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมกับชมรมครูอาวุโส และภาคบ่าย ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสพป.สป.1 ชี้แจงการจัดสวัสดิการเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ขอความร่วมมือตรวจสอบทะเบียนสมาชิก และให้บริการเคลื่อนที่ ตรวจสอบการระบุสิทธิ์และตอบปัญหาข้อสงสัยของสมาชิก

ปช13 ปช14 ปช10 ปช 15 ปช 12 ปช 11 ปช 9 ปช 8 ปช 6 ปช 7