ประชุมเจ้าหน้าที่ สกสค.

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ  ณ.ห้องประชุม สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ

ประชุม 21 มิย 5559 ประชุม จนท 4 21 มิย 59 ประชุม 21 มิย 5559.jpg 2 ประชุม จนท  1 21 มิย 59