ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำเดือน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ติดตามงานเก่าแจ้งงานใหม่ ทบทวนการให้บริการสมาชิก

ประชุม จนท 2 จว.31 พค       ประชุม จนท 1 จว.31 พค ประชุม จนท 2 31 พค.59        ประชุม จนท จว.31 พค