ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัด เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัด พิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา ,ร่วมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  ณห้องประชุม สำนักงานสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ

ปช 3 ปช 4 ปช 1 ปช 2