ประชุมคัดเลือกตัวแทนกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด (ภาคเช้า)

วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 09.30 น. น.ส.ปุณณิญากร ฤทธิ์ช่วยรอด รักษาการผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อคัดเลือกกรรมการตัวแทนในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ท่าน ผอ.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สป.1 ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการคัดเลือก มติที่ประชุมเห็นชอบเสนอท่าน ผอ.ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ เป็นกรรมการตัวแทนในคณะกรรมการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดี

999999