ประชุมคัดเลือกตัวแทนกรรมการในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด (ภาคบ่าย)

วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น.ท่าน ผอ.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สป.1 และท่าน ผอ.บรรจง โตสงวน ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อคัดเลือกกรรมการตัวแทนในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ มติที่ประชุมเห็นชอบเสนอท่าน สิบโท ดร.ศักดา แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง เป็นกรรมการตัวแทนในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีด้วย

66 55 77 111 99