ประชุมครูอาวุโส

ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมครูอาวุโสจังหวัดสมุทรปราการแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของ สมาชิก ชพค.ชพส.ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ 24 พค. 59 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยุวรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ครูอาวุโส 1         ครูอาวุโส  4  24 พค.59ครูอาวุโส  3   24 พค.59         ครูอาวุโส 24 พค.59