ประชุมครูอาวุโส ประจำเดือน มิย 59

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.   ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมประชุมครูอาวุโสจังหวัดสมุทรปราการ แสดงความยินดีกับประธานชมรมท่านใหม่ ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และชี้แจงความเคลื่อนไหวของสำนักงาน สกสค.จังหวัด  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1

ประชุม 23 มิย 1 ประชุม 23 มิย 59 ประชุม 23 มิย 3 ประชุม 23 มิย 2