ประชุมครูอาวุโสประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ 23 กันยายน 2559  ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมประชุมครูอาวุโสจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งข่าวความเคลื่อนไหว,ร่วมมอบทุนการศึกษาและประชาสัมพันธ์โครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

อาวุ 1 อาวุ 2 อาวุ 3 อาวุ 4 อาวุ 5 อาวุ 6