ประชุมครูอาวุโสจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2559   ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ  พบปะ สมาชิกช.พ.ค.ที่เกษียณอายุ ในการประชุมครูอาวุโส ประจำเดือนสิงหาคม 2559  พร้อมแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวและประชาสัมพันธ์งานของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

เก 2 เก 3 เก 5 เก 1 เก 6 เก 5 เก 4