ประชุมคณะกรรรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2560ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายภูมินันท์ ขวัญเมือง  รอง ผอ.สพป.สป 2 รักษาการผอ.สพป.สป.2 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือน   พฤษภาคม 2560       พร้อมแสดงความยินดีกับ   นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์  ได้รับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และนายนันทชัย นิ่มสิริวังโส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จากผู้แทนองค์การวิชาชีพ    ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ

30พค 5 30 พค 6 30 พค 4 30 พค 2 30พค 1