ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนมิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการประจำเดือนมิถุนายน 2559
 วันที่ 7 มิถุนายน 2559
ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

ประชุม 7 มิย59 2 ประชุม 7 มิย59 3 ประชุม 7 มิย59 4 ประชุม 7 มิย59