ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัด

วันที่ 13 กันยายน 2559  นส.ฐิติรัตน์ ดีสุคนธ์ ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัด  ประชาสัมพันธ์โครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา,การมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน การติดตามสมาชิกที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน พร้อมมอบทุนสนับสนุนการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปีนี้  ณ ห้องประชุมยุวรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

ป 1 ป6  ป 5 ป 4 ป 2