ประชุมคณะกรรมการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ  ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด และ ธนาคารออมสิน ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน พร้อมท่านคณะกรรมการจังหวัด และตัวแทนจากธนาคารออมสิน  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยุวรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1

กรรม 4 กรรม 5 กรรม 2 กรรม 3