ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการกับธนาคารออมสิน ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมแสดงความยินดีกับ ท่านภูมินันท์ ขวัญเมือง และ   ท่านมัลลิกา  เอียกพงษ์  ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนครบวาระเกษียณอายุราชการ

ข

ต

2

 

 

ก ง จ ช