ประชาสัมพันธ์ โครงการลดภาระหนี้สินฯ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในระบบ

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ประชาสัมพันธ์ โครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 1

เอกชน 6 เอกชน 5 เอกชน 4 เอกชน 3 เอกชน 2 เอกชน 1