บริการ คือ งานของเรา

                         ตรวจสอบเอกสารการขอรับค่าจัดการศพ  นางศิริพร อินทริกานนท์  ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชน วัดบ้านระกาศ เสียชีวิต ด้วยเหตุ ภาวะหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว  สำนักงานสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสมาชิกด้วยค่ะ

ครูเสีย           อ.ศิริพร