ทำบุญสำนักงานสกสค.สมุทรปราการ แห่งใหม่

วันที่ 13 พย.59  คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ  ผู้อำนวยการสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำบุญอาคารสำนักงานสกสค.จังหวัดสมุทรปราการแห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้กับ สมาชิก ช.พ.ค.ช.พ.ส  ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว

13 พย 1 13 พย 2 13 พย 3 13 พย 4 13 พย 5 13 พย 6 13 พย 7 13 พย 8 13 พย 9 13 พย 10 13 พย 11