ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559   สำนักงานสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงเรียนวัดบางนางเกรง
อบต.บางด้วน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางนางเกรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เข้าพรรษา 2 เข้าพรรษา เข้าพรรษา 5 เข้าพรรษา 4 เข้าพรรษา 3