ครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูประจำปี 2559

สำนักงานสกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูประจำปี 2559 ครูสังเวียน อินทร์ประสงค์ ครูอังคณา กาญจนาเดชะและครูถวัลย์ชัย สวนมณฑา

ยก 5 ยก2 ยก 4 ยก 3 ยก 1