การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามหนี้ค้างชำะระ

วันที่ 8 กันยายน 2559  นางสาวฐิติรัตน์ ดีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามหนี้ค้างชำระ ปัญหาหนี้สินครูอย่างมีระบบและยั่งยืน โดยมีนางจันทรา ไชยเสน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธาน และบรรยายพิเศษให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการค้างชำระหนี้   ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

ระดม 1 ระดม 2 ระดม 3 ระดม 4 ระดม 5