กฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี 2560

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการก.ค.ศ. ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร โดยมีพระครูศรีปริยัตยาลังการ เจ้าอาวาส วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.ร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,547,989 บาท

กฐิน 2 กฐิน 3 กฐิน 4 กฐิน 5 กฐิน 7 กฐิน 6 กฐิน 10 กฐิน 11 กฐิน1 กฐิน8 กฐิน 9