ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ประจำเดือนธันวาคม 2560

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสมุทรปราการกับธนาคารออมสิน ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชมชล สโมสรโรงเรียนนายเรือ

ประชุม 1 ประชุม 2 ประชุม 3 ประชุม 4 ประชุม 5 ประชุม 6 ประชุม 7 ประชุม 8 ประชุม 9 ประชุม 10