ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

555/386 ม.5 หมู่บ้านเลอบิซ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-1305728
โทรสาร 02-1362326
มือถือ 06-2604-0651
e-mail: samutprakan@otep.mail.go.th

11